#ankarapalasbulusmalari'nda
PROF. KEMAL İNAN

30 NİSAN 2019

Merhaba & Hoşgeldiniz

Sanat, bilim, teknoloji, felsefe gibi birçok başlıkta her geçen gün yaşanan gelişmeler, bu bilgilerin bire bir aktarılması ihtiyacını doğurmaktadır. Bu amaç doğrultusunda organize edilen ANKARA PALAS BULUŞMALARI, her ay kendi alanında uzmanlaşmış ve dünya çapında bilinen isimleri Türkiye Başkenti’ne davet ediyor.
Dinleyen ve dinlenen arasında bu coğrafyanın ezeli dokusunda hikmet alış verişi; belli ki modernitenin yarattığı kaos dumanında, son yıllarda yitirilip gitti. Bu puslu ortamın arasından belirli bir gün ışığı yakalayabilirsek, tarih karşısında kendimizi müteşekkir hissedeceğiz.

Nisan Konuğumuz

Prof. Kemal İnan

Prof. Kemal İnan

Akademisyen

Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini ODTÜ, Warwick Üniversitesi ve doktora derecesini Kaliforniya (Berkeley) Üniversitesinde ve tümünü de Elektrik Mühendisliği alanında tamamlamıştır.

Geçmiş ilgi alanlarının arasında kontrol kuramının elektrik güç sistemlerinin optimizasyonu ve ekonomisi alanlarına uygulanması; kesikli sistemler kuramı ve bilgisayarlar alanında yazılım ve sayısal donanımlar için doğrulama ve sınama kuram ve uygulamaları yer almıştır.

Güncel olarak da tarihsel, teknik ve ekonomik boyutlarıyla ‘Bilgi ve Teknolojik İş(lev)sizlik’ alanı başı çekmektedir.

Akademik görevler olarak 1970-1998 ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü ve Kaliforniya (Berkeley) Üniversitesi EECS bölümünde öğretim üyelikleri,

1998- 2007 Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Bölümü kurucu dekanlığı görevlerini yapmış olup halen Sabancı Üniversitesinde Emeritüs Prof. olarak ders vermektedir.