1961 istanbul doğumlu.
Pertevniyal ve Vatan Liselerinde okudu.1986 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi “Eski Önasya Arkeolojisi” bölümünü bitirdi. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Dinler Tarihi bölümünde araştırma görevlisi oldu. “Hinduizmin Kutsal Kitapları” adlı teziyle mastırını tamamladı.

“Çivi Yazılı Kaynaklarda Yaratılış Kıssalarıyla, Tevrattaki Kıssalar Arasında Mukayese” teziyle doktora ünvanını aldı. Aynı bölümde doçent ve profesör oldu. Temel eserleri şunlardır:

-Yahudilik ve Dini Çoğulculuk

-Hinduizmin Kutsal Kitapları

-Dinler Tarihinin Meseleleri

-Bir Hristiyan Mezhebi Olarak Ortodoksluk

-Eski Mezopotamya Dinlerine Giriş

-Yahudi Mistisizmi Kabalacılık

-Antakya Teolojisi ve Nesturilik

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinde çok sayıda maddesi bulunmaktadır. Ayrıca çevirileri ve yerli yabancı akademik dergilerde yayımlanmış muhtelif makaleleri vardır.
Bugünlerde daha çok arkeoloji ve antik dinler üzerine çalışmaktadır.