Murat Bardakçı, 1955’te İstanbul’da doğdu. Lise yıllarında gazetecilik yapmaya başladı, üniversitede ekonomi öğrenimi gördükten sonra da gazeteciliğe devam etti.

1980’den itibaren dış haberler muhabiri olarak İran Devrimi, İran-Irak, Lübnan ve Birinci Körfez Savaşı gibi Ortadoğu’da yaşanan önemli olayları yerinde takip etti. 1986’da Milliyet gazetesi için Kahire’de Türk basının ilk Ortadoğu bürosunu açtı, beş yıl Mısır’da yaşadı ve Ortadoğu’nun yanısıra birçok Afrika ülkesinde bulundu.
1991’de Türkiye’ye dönüşünden sonra gazetelerdeki yazılarını tarih üzerine yoğunlaştıran Murat Bardakçı’nın Hürriyet Gazetesi’nde on yıl boyunca her hafta hazırladığı ve güncel olayları geçmişten örneklerle değerlendirerek ele aldığı “Tarihin Arka Odası” isimli tam sayfa, Türk basınında “tarih sayfası” akımı ile tarih yazılarının başlatıcısı oldu. Hürriyet’ten Habertürk Gazetesi’ne geçen ve aynı sayfayı bu gazetede hâlen devam ettiren Bardakçı, Habertürk Televizyonu’nda da Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile beraber altı sene boyunca yine “Tarihin Arka Odası” adı ile Türkiye’nin en fazla izlenen tarih programını yaptı; bu arada “Hürriyet Tarih” ve Habertürk Tarih” adında yüksek tirajlı tarih dergileri yayınladı.

Murat Bardakçı’nın özel ve resmî arşiv belgelerinden istifade ederek kaleme aldığı “Şahbaba”, “Son Osmanlılar”, “İttihadçı’nın Sandığı”, “Talât Paşa’nın Evrak-ı Metrukesi”, “Mahmud Şevket Paşa’nın Sadaret Günlüğü”, “Hafız Hakkı Paşa’nın Sarıkamış Günlüğü” “Üçüncü Selim Devrine Ait Bir Bostancıbaşı Defteri” ve “Neslişah” gibi kitapları vardır. Türk Musikisi Tarihi üzerinde de çalışan Bardakçı, bu alanda da “Maragalı Abdülkadir”, “Ahmed Oğlu Şükrullah’ın Risalesi ve 15. Yüzyıl Şark Musikisi Nazariyatı”, “Sultanî Besteler” ve “Refik Bey” gibi eserler vermiştir.